Naxos, Greece, Summer 2012 - annafromathens

Apostolis tavern, Old town, Naxos, Greece

NaxosGreeceTavernold townapostolis